2e spoor re-integratie

Een val van de trap met blijvend letsel tot gevolg! Werken aan het bed kan deze verpleegkundige niet meer volhouden.


Een levensbedreigende ziekte wordt ternauwernood overleefd. Zwaar tillen en bovenhoofds werken is voor deze stukadoor uitgesloten.


Twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk! Uw praktijk?


We hebben het over 2e spoor re-integratie als de medewerker vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer aan de slag kan blijven binnen de organisatie. Het doel van dit traject is dat de medewerker passend werk vindt buiten de eigen organisatie. Het traject moet worden opgestart als het zogenaamde 1e Spoor (binnen de organisatie) geen of weinig kans van slagen heeft.


Goedezet! verzorgt 2e spoor re-integratie omdat wij met onze ervaring en kennis van de Wet verbeterde poortwachter (WVP) de medewerker en werkgever willen begeleiden naar het vooraf vastgestelde resultaat. Dat betekent dat we altijd uitgaan van het talent, de kennis, ervaring en de mogelijkheden van de medewerker en rekening houden met de beperkingen die het “oude” werk onmogelijk maken.


Goedezet! biedt 2e spoor re-integratie altijd aan als individueel traject maar kiest waar mogelijk en indien gewenst ervoor om deelnemers deel te laten nemen aan groepsbijeenkomsten. Reden daarvoor is dat interactie met andere werkzoekenden goed is voor het eigen ontwikkelingsproces en het eigen netwerk.


Het traject bestaat uit 3 onderdelen


  1. Jezelf leren kennen
  2. De arbeidsmarkt leren kennen
  3. Passend werk veroveren en behouden.


Afscheid nemen van de oude situatie heeft onze aandacht gedurende het hele traject.


Tijdens het traject hebben we de mogelijkheid om het traject op maat samen te stellen nadat we in een intakegesprek een eerste indruk van elkaar hebben. De werkgever heeft dan al een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en een Arbeidsdeskundige Rapportage aan ons verstrekt.


  • We werken aan de hand van een Plan van Aanpak;
  • We verstrekken periodieke rapportages om inzichtelijk te maken wat we doen en om een loonsanctie te voorkomen;
  • Gesprekken worden gevoerd;
  • We geven trainingen over bijvoorbeeld solliciteren, gebruik van social media of netwerken;
  • Diverse testen, methodieken en tools worden ingezet om maatwerk en voldoende vaart en diepgang te creëren;
  • Het netwerk van jezelf en van Goedezet! wordt ingezet om de markt te verkennen en dichter bij werk te komen;
  • Een werkervaringsplek kan helpen om een potentiële werkgever jou te leren kennen en jij de werkgever.


Kortom, bij 2e spoor re-integratie heeft Goedezet! oog voor jouw beperking(en) en zijn wij erop gericht dat jij tijdens en na je traject met veel plezier naar jezelf en je mogelijkheden kijkt. Waarmee je (weer) inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. En daar beleven wij ook plezier aan.

Overige informatie:

KvK-nummer:
51230941


BTW-nummer: NL001412967B70

Bankrekeningnummer: NL63RABO0119449862